Znaleziono 8 artykułów

Józef Majka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapłani polscy w dobie socjalizmu, "Solidarności" i demokracji Józef Majka s. 7-14
Rozwój zagadnienia praw osoby w nauce społecznej Kościoła Józef Majka s. 11-44
O etykę społeczną i polityczną Józef Majka s. 19-26
Soziale religiöse Kultuszentren : versuch einer Theorie Józef Majka s. 27-102
Granice prymatu dobra wspólnego Józef Majka s. 36-48
The social teaching of Primate Wyszyński Józef Majka s. 79-94
"Rozważania o etyce pracy", Józef Majka, Wrocław 1986 : [recenzja] Zbigniew Wejcman Józef Majka (aut. dzieła rec.) s. 195-196
The Opening of Man by Freedom and Love Józef Majka s. 225-237