Znaleziono 11 artykułów

Renata Makarewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kilka uwag o konspekcie lekcyjnym Renata Makarewicz s. 43-52
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Œ"Świadomoœść językowa w perspektywie edukacyjnej"”, Opole 15-–16 maja 2013 r. Renata Makarewicz s. 81-84
Sprawozdanie: Bogactwo współczesnej polszczyzny : konferencja z okazji stulecia "Języka Polskiego" Monika Czerepowicka Renata Makarewicz s. 87-94
Stosowanie znaków przestankowych przez dzieci dysklektyczne : zarys problematyki na podstawie materiału zebranego w szkołach olsztyńskich Renata Makarewicz s. 89-98
"Z problematyki kształcenia językowego V", red. Elżbieta Awramiuk, Białystok 2014 : [recenzja] Renata Makarewicz Elżbieta Awramiuk (aut. dzieła rec.) s. 109-112
"Ветка вишни… Статьи по лингвистике", Александр Киклевич, Olsztyn 2013 : [recenzja] Renata Makarewicz Александр Киклевич (aut. dzieła rec.) s. 143-158
O kształceniu językowym w odwołaniu do dawnych mistrzów Renata Makarewicz s. 147-154
Kilka uwag o relewancji w poszerzonym dyskursie szkolnym Renata Makarewicz s. 177-185
Z wykładami w Katedrze Języka Polskiego : seminaria lwowskie : część II Renata Makarewicz s. 179-181
"Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku", Elżbieta Awramiuk, Białystok 2006 : [recenzja] Renata Makarewicz Elżbieta Awramiuk (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Socjo-"deixis" w komunikowaniu się nauczycieli z rodzicami uczniów na przykładzie szkół w Permie Renata Makarewicz s. 295-304