Znaleziono 2 artykuły

Arkadiusz Malejka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów nominacji kanclerskich na Litwie w dobie Jana III Sobieskiego Arkadiusz Malejka s. 107-118
"Radziwiłłowie a polityka Jana III Sobieskiego w latach 1684—1696", Arkadiusz Malejka, Katowice 2012 : [recenzja] Aleksandra Skrzypietz Arkadiusz Malejka (aut. dzieła rec.) s. 185-191