Znaleziono 7 artykułów

Marek J. Malinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Główne wyzwania współczesnego świata : różne opcje i alternatywy : refleksje osobiste Marek J. Malinowski s. 5-10
Zróżnicowania i różnorodność polityczna, społeczna, kulturowa, religijna, ideologiczna, militarna, ekonomiczna i cywilizacyjna współczesnego świata (Różne opcje i alternatywy. Refleksje osobiste) Marek J. Malinowski s. 5-8
Present condition and perspectives of development of contemporary civilization : (Different options and alternatives. Personal reflections) Marek J. Malinowski s. 5-7
Perspektywy ewolucji współczesnego świata w XXI wieku : różne opcje i alternatywy : refleksje osobiste Marek J. Malinowski s. 7-12
Przemiany współczesnego świata. Charakterystyka, dynamika, kierunki i perspektywy (Różne opcje i alternatywy. Refleksje osobiste) Marek J. Malinowski s. 7-12
Rola i miejsce III Rzeczypospolitej Polskiej we współczesnym świecie : geneza i ewolucja głównych kierunków polityki zagranicznej Polski w latach 1939–2014 : refleksje osobiste Marek J. Malinowski s. 31-44
Wystąpienia Marka J. Malinowskiego i Krzysztofa Komorowskiego Krzysztof Komorowski Marek J. Malinowski s. 323-324