Znaleziono 4 artykuły

Arkadiusz Marchewka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego jako instrument wspierający wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu Arkadiusz Marchewka s. 165-174
Funkcjonowanie klastra morskiego pomorza zachodniego w procesie tworzenia zintegrowanego środowiska gospodarki morskiej Arkadiusz Marchewka s. 205-218
Uwarunkowania prawne prowadzenia współpracy międzynarodowej polskich regionów na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Arkadiusz Marchewka s. 220-230
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a bezrobocie w województwie zachodniopomorskim Arkadiusz Marchewka Jolanta Zieziula s. 247-259