Znaleziono 15 artykułów

Anna Marek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziewiętnastowieczne środki medyczne wykorzystywane w terapii chorób dziecięcych Anna Marek s. 69-82
Szpitale dziecięce w Europie 1802-1908 Anna Marek s. 79-92
Choroby noworodków i niemowląt na łamach "Tygodnika Lekarskiego" 1848-1868 Anna Marek s. 113-137
Konferencja naukowa Łódzkie środowisko lekarskie XIX i XX w., Warszawa 15.11.2002 Anna Marek s. 116-117
Działalność społeczno-polityczna lekarzy związanych z łódzkim "Czasopismem Lekarskim" w latach 1899-1908 Anna Marek s. 121-152
"Apteka Rektorska w Zamościu", A. Wróbel, Łódź 2007 : [recenzja] Anna Marek Andrzej Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 167-169
Dzieje i problematyka "Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego" Wilhelma Malcza (1828-1829) Anna Marek s. 177-197
"Od narodzin do wieku dojrzałego : dzieci i młodzież w Polsce : stulecie XIX i XX", praca zb. pod red. Elżbiety Mazur, Warszawa 2003 : [recenzja] Anna Marek Elżbieta Mazur (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Czarna śmierć", W. Naphy, A. Spicer ; przeł. A. Dębska, Warszawa 2004 : [recenzja] Anna Marek A. Dębska (aut. dzieła rec.) W. Naphy (aut. dzieła rec.) A. Spicer (aut. dzieła rec.) s. 237-240
"Szpital Anny Marii w Łodzi : zasługi dla pediatrii", Maria Gołębiowska, Łódź 2005 : [recenzja] Anna Marek Maria Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 249-255
Konferencja naukowa pt. "Łódzkie środowisko lekarskie XIX i XX w.", Warszawa 15.11.2002 Anna Marek s. 255-256
Siódme Wolffiana Anna Marek s. 271-272
Sprawozdanie z otwarcia wystawy "Sustenazo" Moniki Weiss. Warszawa 12 III 2010 Anna Marek s. 274-275
XX Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Anna Marek s. 287-290
Sprawozdanie z konferencji "Zawód dentysty-lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku" Anna Marek s. 381-383