Znaleziono 21 artykułów

Zbigniew Marek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Religia, poznanie, duchowość w wychowaniu Zbigniew Marek s. 19-59
Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie Andrzej Hajduk Zbigniew Marek s. 33-46
Osiąganie dojrzałości moralnej Zbigniew Marek s. 39-56
Katecheza i liturgia w świetle "Dyrektorium ogólnego o katechizacji" Zbigniew Marek s. 57-65
Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka Zbigniew Marek s. 61-79
Dziecko w świecie wartości Zbigniew Marek s. 81-86
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Tadeusz Loska Zbigniew Marek s. 81-106
Biuletyn katechetyczny Kryspin Z. Kacprzak Władysław Kubik Zbigniew Marek Stanisław Warzeszak s. 95-111
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Zbigniew Marek Margarita Sondej s. 97-118
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Zbigniew Marek s. 113-131
Biuletyn katechetyczny Andrzej Hajduk Władysław Kubik Zbigniew Marek s. 119-132
O rozwój duchowości małego dziecka : recenzja książki: Lidia Marszałek, "Duchowość dziecka. Znaczenie – perspektywy - konteksty w pedagogice przedszkolnej", Warszawa 2013 Zbigniew Marek Lidia Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 139-141
Biuletyn katechetyczny Władysław Kubik Zbigniew Marek Margarita Sondej Zbigniew Zachara s. 143-152
Słowo Boże w przekazie katechetycznym - pokłosie Synodu Biskupów (5-26 X 2008r.) Zbigniew Marek s. 157-176
Katecheza Kościoła w świetle dyrektorium ogólnego o katechizacji Zbigniew Marek s. 163-181
"Przygotowanie do życia w małżeństwie", Sandomierz 1997 : [recenzja] Zbigniew Marek s. 189-190
Chrześcijańska wizja ludzkiej seksualności Beata Gadocha Zbigniew Marek s. 191-205
"Pedagogia biblijna w katechezie", Jan Kochel, Zbigniew Marek, Kraków 2012 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Jan Kochel (aut. dzieła rec.) Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 233-236
"Bóg w przedszkolu i w szkole : zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej", red. Zbigniew Marek, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Andrzej Hajduk Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Studia włocławskie", t. 1, red. W. Hanec, R. Małecki, Z. Pawlak, K. Rulka, I. Werbiński, Włocławek 1998 : [recenzja] Zbigniew Marek W. Hanec (aut. dzieła rec.) R. Małecki (aut. dzieła rec.) Z. Pawlak (aut. dzieła rec.) K. Rulka (aut. dzieła rec.) I. Werbiński (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej", Zbigniew Marek, Kraków 2007 : [recenzja] Piotr Sroczyński Zbigniew Marek (aut. dzieła rec.) s. 271-272