Znaleziono 3 artykuły

Joanna Markiewicz-Stanny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Język aktów pranych a ekskluzja społeczna imigrantów w sytuacji nieregularnej Joanna Markiewicz-Stanny s. 95-107
Sytuacja prawna cudzoziemców a respektowanie praw człowieka: wybrane problemy Joanna Markiewicz-Stanny s. 107-128
Wolność związkowa a zmiany w strukturze zatrudnienia : uwagi na tle standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy Joanna Markiewicz-Stanny s. 127-142