Znaleziono 6 artykułów

Joanna Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w aspekcie wspierania innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim Joanna Markiewicz s. 33-44
Kreatywne partnerstwa w kontekście rozwoju przemysłów kreatywnych w Szczecinie Joanna Markiewicz s. 51-65
Zakazy niewolnictwa, poddaństwa i pracy przymusowej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Joanna Markiewicz s. 103-113
Koncepcja wspierania przemysłów kreatywnych w ujęciu międzynarodowym i regionalnym Joanna Markiewicz s. 167-185
Zachodniopomorski Klaster Budowlany jako przykład powiązania klastrowego w branży budowlanej : studium przypadku Joanna Markiewicz s. 219-232
Innowacyjność firm w kontekście modeli biznesu na przykładzie studium przypadków firm budowlanych z województwa zachodniopomorskiego Joanna Markiewicz s. 237-255