Znaleziono 1 artykuł

Zuzanna Markiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teologia ubioru? : o poszukiwaniu sacrum w powierzchowności stroju : Baudelaire'owska koncepcja mody XIX wieku a widzenie szat (liturgicznych) przez Nowosielskiego = Theology of Clothing? : Finding the Sacred in the Superficiality of an Outfit : Baudelaire's Concept of Fashion of the Nineteenth Century versus Vision of Liturgical Vestments by Nowosielski Zuzanna Markiewicz s. 331-344