Znaleziono 5 artykułów

Emilia Marks

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki zmian składu gatunkowego runi na trawnikach rekreacyjnych Kazimierz Grabowski Stefan Grzegorczyk Agata Głowacka Henryk Kwietniewski Emilia Marks s. 27-34
Wybrane aspekty sztuki ogrodów na tle jej historycznego rozwoju = Values of the Art of Gardens on the Ground of its Historical Development Emilia Marks Krzysztof Młynarczyk Iwona Połucha s. 109-124
Impact of tourist facility development on the transformation of the rural landscape Emilia Marks s. 135-144
Ocena walorów przyrodniczych i kulturowych gminy Reszel pod kątem rozwoju turystyki Emilia Marks Iwona Połucha s. 177-197
Współczesne trendy zagospodarowania przestrzeni przydomowej obszarów wiejskich na wybranych przykładach Abdalla Omer Elkhatib Emilia Marks Iwona Połucha s. 185-199