Znaleziono 2 artykuły

Marcin Marszałek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje wyłączne państwa członkowskiego UE w dziedzinie energetyki Marcin Marszałek s. 5-19
Normatywne uwarunkowania procesu wdrażania transformacji energetycznej w Polsce na podstawie polityk energetycznych UE i Polski oraz wobec zagrożeń i wyzwań unijnego wewnętrznego rynku Marcin Marszałek s. 64-76