Znaleziono 4 artykuły

Barbara Mastalska-Cetera

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Tourist Trails Development in the Protection Plans of the Lower Silesian Landscape Parks Piotr Krajewski Barbara Mastalska-Cetera s. 157-168
Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin Piotr Krajewski Barbara Mastalska-Cetera s. 165-181
Wpływ rozwoju narciarstwa na zagospodarowanie przestrzenne gminy Stronie Śląskie Barbara Mastalska-Cetera s. 185-198
Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach chronionych Barbara Mastalska-Cetera Beata Warczewska s. 679-690