Znaleziono 6 artykułów

Mieczysław Matejak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wypełniacze z żywicy epoksydowej do ubytków drewna kościoła zabytkowego w Dębnie Podhalańskim Aleksander Korzeniowski Hermina Krach Mieczysław Matejak s. 40-47
Odkształcenia obrazów na drewnie Mieczysław Matejak Ewa Popowska Katarzyna Wróblewska s. 94-98
Badania właściwości higroskopijnych surowych płócien lnianych używanych jako płótna malarskie Mieczysław Matejak Bogumiła Rouba s. 107-125
Badania pyłów znajdujących się na obiektach muzealnych Daria Kaszyńska Mieczysław Matejak Iwona Pannenko s. 121-124
Wpływ klimatu na wilgotność drewna w zbiorach muzealnych Mieczysław Matejak Ewa Popowska s. 128-133
Badania odkształceń obrazów pod wpływem zmian wilgotności względnej powietrza Mieczysław Matejak Adam Skwarek s. 308-311