Znaleziono 8 artykułów

Aleksander Matejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Socjologiczne aspekty budownictwa mieszkaniowego : (przegląd problematyki i badań) Aleksander Matejko s. 72-122
Badania Pracowni Socjologicznej CIOP w polskim przemyśle Aleksander Matejko s. 131-132
Badania socjologiczne spółdzielni pracy Aleksander Matejko s. 141-142
Socjologia rodziny i mieszkalnictwa w Austrii Aleksander Matejko s. 142-145
"The World of Work : Industrial Society and Human Relations", Robert Dubin, Englewood Cliffs 1958 : [recenzja] Aleksander Matejko Robert Dubin (aut. dzieła rec.) s. 176-179
"The Social Theories of Talcott Parsons", red. M. Black, Englewood Clifs 1961 : [recenzja] Aleksander Matejko M. Black (aut. dzieła rec.) s. 179-181
Badania opinii publicznej metodą reprezentatywną Aleksander Matejko s. 301-324
"Polish Immigrants in Britain : A Study of Adjustment", Jerzy Zubrzycki, przedmowa René Clémens i Florian Znaniecki, Haga 1956; "Dwie emigracje", Aleksander Hertz, [w:] „Kultura”, Nr 5 Aleksander Matejko René Clémens (aut. dzieła rec.) Alain Girard (aut. dzieła rec.) Aleksander Hertz (aut. dzieła rec.) Jean Stoetzel (aut. dzieła rec.) Arthur Evans Wood (aut. dzieła rec.) Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) Jerzy Zubrzycki (aut. dzieła rec.) s. 372-375