Znaleziono 4 artykuły

Marek Matejun

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym Anna Adamik Marek Matejun s. 11-22
Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw : studium przypadku małej firmy Marek Matejun Paweł Przepióra s. 106-115
Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim : zakres i uwarunkowania Marek Matejun s. 131-146
Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu Marek Matejun s. 203-213