Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Matlęgiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół problematyki narodu w pismach Stanisława Staszica Tomasz Matlęgiewicz s. 15-39
Idee słowianofilskie wśród elit Królestwa Polskiego (1815–1830) Tomasz Matlęgiewicz s. 91-110
Program słowiański Stanisława Staszica po postanowieniach kongresu wiedeńskiego Tomasz Matlęgiewicz s. 187-204