Znaleziono 6 artykułów

Iza Matusiak-Kempa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich", Anna Tyrpa, Kraków 2011 : [recenzja] Iza Matusiak-Kempa Anna Tyrpa (aut. dzieła rec.) s. 79-83
Strategie deskrypcyjne w Jana z Szamotuś "Kazaniach o Maryi Pannie Czystej" Iza Matusiak-Kempa Sebastian Przybyszewski s. 81-88
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, Poznań -– Gniezno, 20-–22 wrześœnia 2014 r. Iza Matusiak-Kempa s. 114-121
Tajemniczość w strukturze autokreacji na przykładzie ogłoszeń kobiet zamieszczanych w serwisie internetowym "Sympatia" Iza Matusiak-Kempa s. 149-158
Wartości moralne utrwalone w nazwiskach odapelatywnych na Warmii (XVI-XVIII w.) Iza Matusiak-Kempa s. 187-197
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji", Olsztyn 12-13 maja 2012 roku Iza Matusiak-Kempa s. 325-329