Znaleziono 7 artykułów

Jarosław Matwiejuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie się stanu prawnego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jarosław Matwiejuk s. 39-53
Kościół prawosławny a Konstytucja Unii Europejskiej Jarosław Matwiejuk s. 107-117
Konstytucyjne uwarunkowania pozycji prawnej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w II Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Matwiejuk s. 109-116
Sekty w polskim systemie prawnym Jarosław Matwiejuk s. 123-135
Status prawny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Jarosław Matwiejuk s. 257-276
Stosunki Rzeczypospolitej z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym w okresie powojennym : (wybrane aspekty prawne) Jarosław Matwiejuk s. 317-329
Pozycja prawna organizacji religijnych w Rosji do reform wyznaniowych Piotra I Jarosław Matwiejuk s. 335-346