Znaleziono 11 artykułów

Bogdan W. Matysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imperium asyryjskie w VII w. przed Chr. Bogdan W. Matysiak s. 7-19
Religia i kult w cywilizacjach mezopotamskich Bogdan W. Matysiak s. 13-23
Przepisy prawne Księgi Kapłańskiej dotyczące małżeństwa Bogdan W. Matysiak s. 81-94
"Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn" : Psalm 33 als klassicher Hymnus Bogdan W. Matysiak s. 93-105
Znaczenie wyrażenia פּיח אלהים (bêt 'elohîm) w Rdz 28,17 i 28,22 Bogdan W. Matysiak s. 121-127
Betel w tradycjach literackich Księgi Rodzaju Bogdan W. Matysiak s. 123-137
Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych Bogdan W. Matysiak s. 193-204
Problem eschatologii powygnaniowej u Tritoizajasza Bogdan W. Matysiak s. 201-210
Hebrajski tekst Księgi Syracha Bogdan W. Matysiak s. 211-220
Księga Jozuego i jej perykopy z gestami pokutnymi Bogdan W. Matysiak s. 219-229
Nauki Mędrca Syracha o dobrych manierach Bogdan W. Matysiak s. 279-287