Znaleziono 3 artykuły

Stefan Mazurkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1936 r. : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1 lipca 1935 r. do 30 czerwca 1936 r., przedstawione przez Sekretarza Generalnego T-wa, Stefana Mazurkiewicza. Stefan Mazurkiewicz s. 69-76
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1935 r. : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1 lipca 1934 r. do 30 czerwca 1935 r., przedstawione przez Sekretarza Generalnego T-wa, Stefana Mazurkiewicza. Stefan Mazurkiewicz s. 72-79
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1937 r. : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warszawskiego za czas od 1 lipca 1936 r. do 30 czerwca 1937 r., przedstawione przez Sekretarza Generalnego Towarzystwa, Stefana Mazurkiewicza. Stefan Mazurkiewicz s. 165-174