Znaleziono 10 artykułów

Marek Melnyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ukraińcy i Polacy : pojednani Ewangelią Marek Melnyk s. 23-31
Idea katolicko-prawosławnej Unii uniwersalnej w Rzeczypospolitej (1590-1592) Marek Melnyk s. 29-46
Piotra Mohyły (1595-1648) dialog między Wschodem a Zachodem Marek Melnyk s. 47-62
Piotr Mohyła (1596-1647) : sein religiöses schaffen Marek Melnyk s. 119-151
Łacińskie tradycje we Wschodnich Kościołach katolickich Marek Melnyk s. 201-209
"Grecy w Kościołach wschodnich w Rzeczypospolitej (1585-1621)", K. Kuczara, Poznań 2012 : [recenzja] Marek Melnyk Konrad Kuczara (aut. dzieła rec.) s. 255-258
Publikacje źródeł do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce w latach 1945-1989 Marek Melnyk s. 295-305
"Kryzys i reforma : metropolia kijowska, patriarchat konstantynopolitański i geneza unii brzeskiej", Borys Gudziak, Lublin 2008 : [recenzja] Marek Melnyk Borys Gudziak (aut. dzieła rec.) s. 482-487
Zarys wybranych zagadnień soteriologii prawosławnej Marek Melnyk s. 495-522
"Jak wierzysz? : sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w dialogu katolicko-prawosławnym", Marek Blaza, Kraków 2005 : [recenzja] Marek Melnyk Marek Blaza (aut. dzieła rec.) s. 546-551