Znaleziono 1 artykuł

Joanna Mesjasz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Coaching - szansa na podmiotowość w zarządzaniu Joanna Mesjasz s. 117-126