Znaleziono 4 artykuły

Janusz Maciej Michałowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mieczysława Gębarowicza życie w służbie nauki i kultury Janusz Maciej Michałowski s. 9-23
Litografowany "Miesięcznik Warszawski", zapomniane pisemko stołeczne z 1818 r. Janusz Maciej Michałowski s. 28-33
Wiesław Cichy, "Muzea i izby regionalne PTTK", Warszawa 1985 : [recenzja] Janusz Maciej Michałowski Wiesław Cichy (aut. dzieła rec.) s. 112-116
Dmitrij [Dmytro] Szelest, "Lwowska Galeria Obrazów : malarstwo polskie", Warszawa 1990 : [recenzja] Janusz Maciej Michałowski Dmytro Šelest (aut. dzieła rec.) s. 118-123