Znaleziono 12 artykułów

Andrzej Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Patologie pracy jako zagrożenie dla rozwoju zawodowego Andrzej Michalski Elżbieta Podoska-Filipowicz s. 13-22
Możliwości rozwoju kultury technicznej w procesie turystyki industrialnej Andrzej Michalski Ryszard Szeremeta s. 45-53
Ochrona kompleksów leśnych na terenie "księstwa klewańskiego" książąt czartoryskich w latach 1701-1744 Andrzej Michalski s. 71-85
Pszczelarstwo na terenie Księstwa Klewańskiego Czartoryskich w latach 1701-1744 Andrzej Michalski s. 105-125
"Polskie szkolnictwo muzyczne: geneza i ewolucja systemu", Wojciech Jankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Andrzej Michalski Wojciech Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 111-112
Dokument z czasów bezkrólewia po śmierci Michała Korybuta Wiśniowieckiego Andrzej Michalski s. 145-151
XVII Powszechny Zjazd Historyków Polskich - Kraków, 15-18 września 2004 r. Andrzej Michalski s. 288-299
Promocja nowego periodyku IPN "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" oraz inauguracja III cyklu wykładów otwartych - "Z materiałów IPN", Gdańsk, 19 stycznia 2005 r. Andrzej Michalski s. 299-303
Ewolucja ideałów i celów wychowania w edukacji muzycznej w XX wieku w Polsce Andrzej Michalski s. 300-309
Dyskusja panelowa - "Materiały IPN jako źródło historyczne. Szansa czy pułapka historyków", Słupsk, 25 lutego 2005 r. Andrzej Michalski s. 303-307
Konferencja naukowa "Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (1970-1980)", Gdańsk 9-10 października 2003 r. Andrzej Michalski s. 318-323
Uniwersalizm pojęć w nauczaniu instrumentacji studentów edukacji muzycznej Andrzej Michalski s. 326-335