Znaleziono 9 artykułów

Michał Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tożsamość polskiego życia gospodarczego Michał Michalski s. 23-35
Konstytucja Apostolska Ex corde Ecclesiae – aktualna propozycja dla świata akademickiego Michał Michalski s. 35-44
Małżeństwo Włodzimierza Igorewicza z córką chana Konczaka : przyczynek do badań nad wpływem małżeństw mieszanych na relacje rusko-połowieckie Michał Michalski s. 55-68
Rolnictwo powiatu wieluńskiego w świetle spisu powszechnego z 3 XII 1950 r. Michał Michalski s. 69-88
Dzieci rynku... Rynek dzieci... Osoby czy zasoby? Michał Michalski s. 73-87
Ludność Pabianic w świetle spisów powszechnych z 30 IX 1921 r. i 9 XII 1931 r. Michał Michalski s. 119-150
Kim jest postmodernistyczny homo oeconomicus, czyli pytanie o współczesne relacje pomiędzy rodziną a rynkiem Michał Michalski s. 141-156
Ludność Piotrkowa Trybunalskiego w świetle spisów powszechnych z 30 września 1921 r. i 9 grudnia 1931 r. Michał Michalski s. 169-200
Społeczna odpowiedzialność konsumenta Michał Michalski s. 181-192