Znaleziono 1 artykuł

Mirosław A. Michalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanowisko Organizacji Świadków Jehowy wobec zagrożeń ekologicznych = Organisaion of Jehova's Witnesses Towards the Threat of Environment Crisis Mirosław A. Michalski s. 209-216