Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Michniewicz-Wanik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
omunikacja naukowa w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Krystyna Michniewicz-Wanik s. 33-52