Znaleziono 16 artykułów

Franciszek Midura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój muzealnictwa w okresie czterdziestolecia PRL Franciszek Midura s. 3-8
Sierpc - 650 rocznica nadania praw miejskich Franciszek Midura s. 4-8
Aktualne problemy wystawiennictwa muzealnego Franciszek Midura s. 12-17
Najciekawsze wydarzenia muzealne roku 1983 Franciszek Midura s. 17-18
Leon Bramczewski - sylwetka działacza konspiracyjnego Franciszek Midura s. 22-24
Muzea Regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Franciszek Midura s. 23-28
Kultura ludowa a współczesność : (refleksje po X Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej w Płocku) Franciszek Midura s. 27-28
Sierpecki ośrodek twórczości ludowej, nowe "odkrycie" - Władysław Wójcik Franciszek Midura s. 33-37
Popularność sztuki ludowej a problem jej oceny Franciszek Midura s. 43-47
Powstanie Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych Franciszek Midura s. 44, 44-0
Powstanie Oddziału Sierpeckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego Franciszek Midura s. 50-51
Sylwetki współczesnych twórców ludowych w sierpeckiem Franciszek Midura s. 53-57
Niektóre uwagi o Konkursie na Najciekawsze Wydarzenia Muzealne Roku Julian Konar Franciszek Midura s. 62-65
Ludwig Zimmerer (1924-1987) : [nekrolog] Franciszek Midura s. 81
Michał Czajnik 1922-1981 Franciszek Midura s. 134-135
Rola społecznych opiekunów zabytków w ochronie dóbr kultury narodowej Franciszek Midura s. 166-172