Znaleziono 8 artykułów

Franciszek Midura

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój muzealnictwa w okresie czterdziestolecia PRL Franciszek Midura s. 3-8
Aktualne problemy wystawiennictwa muzealnego Franciszek Midura s. 12-17
Najciekawsze wydarzenia muzealne roku 1983 Franciszek Midura s. 17-18
Muzea Regionalne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Franciszek Midura s. 23-28
Niektóre uwagi o Konkursie na Najciekawsze Wydarzenia Muzealne Roku Julian Konar Franciszek Midura s. 62-65
Ludwig Zimmerer (1924-1987) : [nekrolog] Franciszek Midura s. 81
Michał Czajnik 1922-1981 Franciszek Midura s. 134-135
Rola społecznych opiekunów zabytków w ochronie dóbr kultury narodowej Franciszek Midura s. 166-172