Znaleziono 6 artykułów

Bartosz Mika

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od redakcji Bartosz Mika Marcin Szulc s. 9-10
Społecznoekonomiczna funkcja zbiorowości uczestników internetowych projektów masowej współpracy Bartosz Mika s. 83-94
Wielość i praca niematerialna : krytyka propozycji Antonio Negriego i Michaela Hardta w kontekście gospodarki opartej na wiedzy Bartosz Mika s. 119-143
The Polish amateur fansubbing community as an example of online collaboration project Bartosz Mika s. 143-168
Wszystko, co zawsze wiedzieliście o kapitalizmie, ale baliście się tej wiedzy Bartosz Mika Jacek Tittenbrun (aut. dzieła rec.) s. 201-218
Korzyść z Marksa w debacie na temat obiektów własności intelektualnej Bartosz Mika s. 205-227