Znaleziono 1 artykuł

Izabella Mikiciuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gminna ewidencja zabytków w świetle zmian wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Izabella Mikiciuk s. 5-10