Znaleziono 7 artykułów

Beata Mikołajczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aus dem Deutschen entlehnte Personenbezeichnungen im Stadtdialekt Posens als Kulturerbe der deutsch-polnischen Sprachkontakte in Großpolen Beata Mikołajczyk s. 59-66
Einige Bemerkungen zum Vorfeld im Deutschen Beata Mikołajczyk s. 62-72
Intratextuelle Verweise - Kohäsionsstiftung in Rechtstexten, dargestellt am Beispiel der Textsorte «Habilitationsordnung» Jarosław Aptacy Beata Mikołajczyk s. 109-138
Interpersonalność jako cecha tekstów naukowych na przykładzie przedmowy do monografii naukowej Beata Mikołajczyk s. 137-148
Kilka uwag o nazwach potraw i produktów spożywczych pochodzących z języka niemieckiego w gwarze miasta Poznania Beata Mikołajczyk s. 143-150
Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego Beata Mikołajczyk s. 186-197
"Textlinguistik als Querschnittsdisziplin", red. Zofia Berdychowska, Zofia Bilut-Homplewicz, Beata Mikołajczyk, Frankfurt am Main 2013 : [recenzja] Joanna Szczęk Zofia Berdychowska (aut. dzieła rec.) Zofia Bilut-Homplewicz (aut. dzieła rec.) Beata Mikołajczyk (aut. dzieła rec.) s. 430-435