Znaleziono 11 artykułów

Joanna Mikosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka wybranych dodatków do prasy codziennej dwudziestolecia międzywojennego Joanna Mikosz s. 166, 41-59
Formy reklamy zewnętrznej Joanna Mikosz s. 44-58
Reklama prasowa - rodzaje i podrodzaje : sposoby promocji prasy Joanna Mikosz s. 54-64
Charakterystyka przeobrażeń zawodu dziennikarza prasowego w Polsce po 1989 roku Joanna Mikosz s. 222-223, 55-63
W czym tkwi sukces „Dziennika Łódzkiego” jako pisma regionalnego Joanna Mikosz s. 156, 57-65
Rynek prasowy w Egipcie przed "Arabską Wiosną Ludów" i po niej Joanna Mikosz s. 61-70
Segmentacja polskiej prasy muzycznej Joanna Mikosz s. 147-161
Wywiad, reportaż i korespondencja na łamach wybranych dodatków kulturalnych do prasy codziennej dwudziestolecia międzywojennego Joanna Mikosz s. 229-242
Obecność problematyki literackiej i tekstów literackich wśród innych komunikatów kulturowych w dodatkach okresu międzywojennego Joanna Mikosz s. 273-296
"Dziennik Łódzki" w latach 2000-2004 Joanna Mikosz s. 415-426
Internet w pracy dziennikarza prasowego Joanna Mikosz s. 417-429