Znaleziono 6 artykułów

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rodzina jako środowisko wychowawcze dziecka z deficytami rozwoju. Społeczna rola ojca jako opiekuna i facylitatora Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 35-46
Funkcje sygnałów dźwiękonaśladowczych w procesie rozwoju mowy i języka u dzieci z upośledzeniami sprzężonymi Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 90-103
Zespół Gregga jako wyzwanie dla teorii i praktyki logopedycznej : studium przypadku Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 119-132
Wybrane metody praktyki logopedycznej w postępowaniu terapeutycznym osób z zespołem Gregga Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 135-144
Muzyka i muzykowanie w pokonywaniu trudności komunikacyjnych i językowych u dzieci z diagnozą autyzmu Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 192-209
Rodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 345-358