Znaleziono 2 artykuły

Leon Miodoński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Medycyna romantyczna w Niemczech jako eksplikacja filozoficznego rozumienia świata i człowieka - Mesmer i mesmeryzm Leon Miodoński s. 5-32
Recepcja filozofii Arthura Schopenhauera w twórczości Józefa Weyssenhoffa Leon Miodoński Mirosław Olędzki s. 5-23