Znaleziono 5 artykułów

Władysław T. Miodunka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lingwistyka stosowana a nauczanie języka polskiego jako obcego Władysław T. Miodunka s. 61-80
Lingwistyczne i dydaktyczne podstawy kształcenia nauczycieli języka polskiego jako obcego Władysław T. Miodunka s. 87-98
Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. Od znajomości polszczyzny do tłumaczenia literatury polskiej na portugalski Władysław T. Miodunka s. 201-220
Wydarzenie literackie: Leminski osobny Władysław T. Miodunka Piotr Kilanowski (aut. dzieła rec.) Paulo Leminski (aut. dzieła rec.) Konrad Szcześniak (aut. dzieła rec.) s. 267-273
Pierwsza historia polonistyki zagranicznej Władysław T. Miodunka Michala Benešová (aut. dzieła rec.) Renata Rusin Dybalska (aut. dzieła rec.) Lucie Zakopalová (aut. dzieła rec.) s. 301-306