Znaleziono 1 artykuł

Swietłana Mironiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Liryka Adama Mickiewicza w poetyckiej interpretacji Maksyma Rylskiego", Leontij Mironiuk, Swietłana Mironiuk, Olsztyn 1998 : [recenzja] Albert Bartoszewicz Leontij Mironiuk (aut. dzieła rec.) Swietłana Mironiuk (aut. dzieła rec.) s. 393