Znaleziono 5 artykułów

Antoni Misiaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacja jako osiągnięcie i zagrożenie wyzwaniem pastoralnym w XXI w. Antoni Misiaszek s. 65-75
Wpływ encykliki "Rerum novarum" na działalność duszpasterską Kościoła Antoni Misiaszek s. 235-250
Katolicka nauka społeczna o płaceniu podatku Antoni Misiaszek s. 297-310
New Age współczesnym zagrożeniem Antoni Misiaszek s. 335-344
Recenzja dorobku naukowo-badawczego ks. dra Stefana Ewertowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jego rozprawy habilitacyjnej pt. "Idea Antychrysta w kulturze współczesnej : studium teologiczne w wymiarze interdyscyplinarnym" Antoni Misiaszek s. 499-505