Znaleziono 23 artykuły

Kazimierz Misiaszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Kazimierz Misiaszek s. 9
Aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko we współczesnym wychowaniu Kazimierz Misiaszek s. 9-25
Motywy na rzecz katechezy dorosłych Kazimierz Misiaszek s. 13-25
Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko Kazimierz Misiaszek s. 37-65
Język w katechezie Kazimierz Misiaszek s. 47-57
Myśli przewodnie "Katechizmu Kościoła katolickiego" Kazimierz Misiaszek s. 47-58
Włoski model nauczania religii katolickiej Kazimierz Misiaszek s. 58-79
Funkcje wypowiedzi katechetycznej Kazimierz Misiaszek s. 61-70
Obraz katechety w systemie prewencyjnym św. Jana Bosko Kazimierz Misiaszek s. 67-73
Porażka katechezy parafialnej Kazimierz Misiaszek s. 75-87
Drogi odnowy systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w nowej rzeczywistości pastoralnej po Soborze Watykańskim II Kazimierz Misiaszek s. 99-122
"Verbum Domini" zaproszeniem do wychowania inkulturowanego Kazimierz Misiaszek s. 147-156
Instytut Teologii Praktycznej Kazimierz Misiaszek s. 163-166
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku : próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Dziekoński Kazimierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 192-196
Młodzież w centrum pastoralnej troski salezjanów : oratoryjna propozycja pracy z młodzieżą dla Kościoła w Polsce Kazimierz Misiaszek s. 197-211
Praca duszpasterska w parafii w świetle systemu prewencyjnego św. Jana Bosko Kazimierz Misiaszek s. 205-218
"Traktat o Maryi", Elżbieta Adamiak, "Traktat o Kościele", Andrzej Czaja, Warszawa 2006 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Elżbieta Adamiak (aut. dzieła rec.) Andrzej Czaja (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Adulti e catechesi. Elementi di metodologia catechetica del'eta adulta", E. Alberich, A. Binz, Torino 1993 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Emilio Alberich (aut. dzieła rec.) Ambroise Binz (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Encyklopedia pedagogiczna", red. W. Pomykało, Warszawa 1993 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Wojciech Pomykało (aut. dzieła rec.) s. 268-270
"Forme e modelli di catechesi con gli adulti : esperienze e riflessioni in prospettiva internazionale", E. Alberich, A. Binz, Torino 1995 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek E. Alberich (aut. dzieła rec.) A. Binz (aut. dzieła rec.) s. 276-283
"Spotkania katechezy z teologią", Mieczysław Majewski, Kraków 1995 : [recenzja] Kazimierz Misiaszek Mieczysław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 287-291
"Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej : próba oceny", Kazimierz Misiaszek, Warszawa 2010 : [recenzja] Wojciech Osial Kazimierz Misiaszek (aut. dzieła rec.) s. 470-474
Ks. Wincenty Zaleski (1913-1983) Kazimierz Misiaszek s. 477-479