Znaleziono 1 artykuł

Kazimierz Misiszek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Księdzu Profesorowi Romanowi Murawskiemu SDB, wykładowcy, prodziekanowi i dziekanowi Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kazimierz Misiszek s. 13-26