Znaleziono 9 artykułów

Olgierd Missuna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O żargonie adwokackim Olgierd Missuna s. 51-53
"Wspomnienia z sali sądowej", Olgierd Missuna, Warszawa 1963 : [recenzja] B. O. Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) s. 61-62
"Warszawski Pitawal Literacki", Olgierd Missuna, [Warszawa 1960] : [recenzja] B. Ołomucki Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) s. 77-78
Wspomnienie pośmiertne : adwokat Krzysztof Łada-Bieńkowski Olgierd Missuna s. 79-80
"Przemówienia sądowe", E. A. Matwijenko, Mińsk 1972 : [recenzja] Olgierd Missuna E. A. Matwijenko (aut. dzieła rec.) s. 99-102
"Rola i zadania adwokatury radzieckiej", pod red. A. J. Suchariewa, Moskwa 1972 : [recenzja] Olgierd Missuna A. J. Suchariew (aut. dzieła rec.) s. 104-107
"Sztuka wymowy sądowej", Roman Łyczywek, Olgierd Missuna, Warszawa 1977 : [recenzja] Henryk Nowogródzki Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) Roman Łyczywek (aut. dzieła rec.) s. 106-108
Prawo za granicą Olgierd Missuna s. 145-148
"Wspomnienia z sali sądowej", Olgierd Missuna, Warszawa 1963 : [recenzja] Olgierd Missuna (aut. dzieła rec.) s. 182-183