Znaleziono 4 artykuły

Alina Mitek-Dziemba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bóg-człowiek, bóg-zwierzę Zwierzęce twarze religii Alina Mitek-Dziemba s. 29-36
„Święta zwierzęcość”: Tatiany Goriczewej przyczynek do prawosławnej ekoteologii Alina Mitek-Dziemba s. 57-67
Zmierzch doświadczenia? Pastoralistyczne lęki (neo)pragmatyzmu Alina Mitek-Dziemba s. 67-84
Życie estetyczne - jedynym ideałem etycznym? Bartosz Wieczorek Alina Mitek-Dziemba (aut. dzieła rec.) s. 72-74