Znaleziono 3 artykuły

Anna Mitkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ochrona parku krajobrazowego w Kalwarii Zebrzydowskiej Anna Mitkowska s. 89-95
Ochrona i rewaloryzacja zabytków Kalwarii Wambierzyckiej Anna Mitkowska s. 211-222
Ochrona przyrody i ochrona zabytków - konflikt czy współdziałanie? Alicja Drapella-Hermansdorfer Anna Mitkowska s. 222-225