Znaleziono 5 artykułów

Grzegorz Mitrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
F. Bacona, R. Descartes'a i B. Pascala Sposoby przezwyciężania sceptycyzmu Grzegorz Mitrowski s. 51-67
Transcendentalne kategorie filozofii: prawda, dobro, piękno Grzegorz Mitrowski s. 63-74
"Adaequatio" czy "adaequans"? Grzegorz Mitrowski s. 69-82
Czas a wartości : kosmocentryczne pojmowanie czasu Grzegorz Mitrowski s. 75-97
"Dasmos" filozofii, czyli o znaczeniach i sensach Grzegorz Mitrowski s. 79-91