Znaleziono 20 artykułów

Edmund Mitrus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Białka, gm. Krasnystaw, woj. chełmskie. Stanowisko 3 Antoni Hunicz Mariusz Matyaszewski Edmund Mitrus Łukasz Rejniewicz s. 20
Białka, gm. Krasnystaw, woj. chełmskie. Stanowisko 3 Andrzej Hunicz Mariusz Matyaszewski Edmund Mitrus Łukasz Rejniewicz s. 23-24
Badania stan. 3 w Zdrapach, pow. lubelski, domniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego Edmund Mitrus s. 99-105
Janowiec, woj. lubelskie, AZP 76-75 Edmund Mitrus Maria Supryn s. 117
    Zacytuj
  • Udostępnij
Białka, gm. Krasnystaw, woj. chełmskie. Stanowiska 1 i 2 Andrzej Hunicz Mariusz Matyaszewski Edmund Mitrus Łukasz Rejniewicz s. 143-144
Andrzejów, gm. Urszulin, woj. chełmskie. Grodzisko Jerzy Cichomski Andrzej Hunicz Edmund Mitrus s. 155
Busowno, gm. Wierzbica, woj. chełmskie. Grodzisko Jerzy Cichomski Andrzej Hunicz Edmund Mitrus s. 159-160
Deszkowice, st. 1, gm. Sułów, woj. zamojskie, AZP 88-86 Edmund Mitrus Grzegorz Mączka s. 178
Lublin - Stare Miasto. Plac po Farze Jerzy Cichomski Andrzej Hunicz Edmund Mitrus s. 178
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lublin - Stare Miasto. Blok VII Jerzy Cichomski Edmund Mitrus Łukasz Rejniewicz s. 186-187
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lublin - Stare Miasto. Plac po Farze Andrzej Hunicz Edmund Mitrus s. 188
Wyniki badań archeologicznych wykonanych u zbiegu ulicy Grodzkiej i Rynku Starego Miasta w Lublinie Edmund Mitrus s. 192-196
Wyniki badań archeologicznych w Deszkowicach, stan. 1, woj. zamojskie Edmund Mitrus s. 197-202
Lublin-Stare Miasto, st. 1A, AZP 77-81 Edmund Mitrus s. 201-202
Janowiec, woj. lubelskie Jerzy Cichomski Edmund Mitrus Łukasz Rejniewicz Maria Supryn s. 236-238
Ryga (Łotewska SSR). Zabudowania byłego pastoratu - ul. Sarkanas Gvardes 3 Mariusz Matyaszewski Edmund Mitrus Tadeusz Okieńczyc Ryszard Zawisza s. 257-258
Lublin-Stare Miasto, AZP 77-81/1 Edmund Mitrus s. 267
Założenia programowe badań archeologicznych Starego Miasta w Lublinie Edmund Mitrus s. 268-273
Janowiec, woj. lubelskie Edmund Mitrus Maria Supryn s. 273
Czy na lubelskim Wzgórzu Staromiejskim w wiekach VIII-X istniał gród? : uwagi o książce A. Rozwałki, R. Niedźwiadka i M. Stasiaka, "Lublin wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju przestrzennego". Warszawa 2006 : [recenzja] Edmund Mitrus s. 364-376