Znaleziono 7 artykułów

Joanna Mleczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990-2006 Kalina Bahneva Iliana Genew-Puhalewa Joanna Mleczko s. 35-143
Granice egzotyzacji : (na przykładzie polskiego przekładu "Indże" Jordana Jowkowa) Joanna Mleczko s. 53-60
Transformacje translatorskie w przekładzie bułgarskiej bajki magicznej "Trzej bracia i złote jabłko" : (kod estetyczny) Joanna Mleczko s. 58-68
Bułgarska obrzędowość weselna w przekładzie „Synowej" Georgiego Karasławowa Joanna Mleczko s. 61-71
Dziady wędrowne w słowiańskiej kulturze ludowej Joanna Mleczko Katia Michajlova (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"Etnolingvistični etjudi", Marija Kitanova, Veliko T''rnovo 2010 : [recenzja] Joanna Mleczko Marija Kitanova (aut. dzieła rec.) s. 297
"Tematičen rečnik na terminite na narodnija kalendar", Palmira Legurska, Marija Kitanova, Sofija 2008 : [recenzja] Joanna Mleczko Marija Kitanova (aut. dzieła rec.) Palmira Legurska (aut. dzieła rec.) s. 298-299