Znaleziono 5 artykułów

Paweł Możdżyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rekonfiguracje i dezorientacja : pole sztuk plastycznych w Polsce 1989-2015 Paweł Możdżyński s. 11-28
Projektowanie hiperrzeczywistości? Emancypacja dizajnu w perspektywie wybranych teorii socjologii i filozofii kultury Paweł Możdżyński s. 96-105
Transformations in Polish art after 1989: Reconfiguration and bewilderment : the field of art in Poland 1989 – 2015 Paweł Możdżyński s. 101
On some narrations in the (post)industrial design field Paweł Możdżyński s. 116-126
Krzyż we współczesnej sztuce polskiej : o czterech kontekstach symbolicznych Paweł Możdżyński s. 167-180