Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Mocek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zróżnicowanie gleb a kierunki produkcji rolnej w Lednickim Parku Krajobrazowym Stanisław Drzymała Andrzej Mocek s. 79-88
Pokrywa glebowa po wschodniej stronie Jeziora Lednickiego Stanisław Drzymała Andrzej Mocek s. 233-238
Przydatność rolnicza gleb Lednickiego Parku Krajobrazowego w aspekcie ochrony wód i krajobrazu Stanisław Drzymała Andrzej Mocek s. 309-326