Znaleziono 11 artykułów

Danuta Molenda

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O stosowaniu metod kompleksowych w badaniach zabytków górnictwa Danuta Molenda s. 107-124
"Z dějin Vysoké skoly báňské v Přibrami", Jiři Majer, Přibram 1984 : [recenzja] Danuta Molenda Jiři Majer (aut. dzieła rec.) s. 239-242
Metody badań nad wprowadzeniem innowacji technicznych w górnictwie kruszcowym Europy w XIV-XVII w. Danuta Molenda s. 343-362
W sprawie badań huty miedzi w Mogile pod Krakowem w XV i XVI wieku Danuta Molenda s. 369-382
"Právni život v husitské Kutné Hoře", J. Kejř, Praha 1958 : [recenzja] Danuta Molenda J. Kejř (aut. dzieła rec.) s. 380-383
Rachunki krakowskiej wagi wielkiej jako źródło do dziejów handlu ołowiem i glejtą w Polsce w XVII wieku Danuta Molenda s. 433-444, 588
"Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni" Sarajevo 1961 : [recenzja] Danuta Molenda Desanka Kovačević (aut. dzieła rec.) s. 655-660
Nakład w małopolskim górnictwie kruszcowym w XV i XVI w. Danuta Molenda s. 673-694
"Slovenska měd v 16. a 17. Storiči", J. Vlachovič, Bratislava 1964 : [recenzja] Danuta Molenda J. Vlachovič (aut. dzieła rec.) s. 677-682
Fuggerowie w polskim górnictwie w XVI wieku Danuta Molenda s. 737-751, 929
Eksploatacja rud miedzi i handel miedzią w Polsce w późnym średniowieczu i w początkach nowożytności (do 1795 r.) Danuta Molenda s. 801-814, 851