Znaleziono 4 artykuły

Krzysztof Moraczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka, rozumienie muzyki i pewien spór o Bacha Krzysztof Moraczewski s. 58-67
Kantata "Ich hatte viel Bekümmernis" BWV 21 Johanna Sebastiana Bacha jako przykład dzieła muzycznego o semantycznie złożonej wartości estetycznej Krzysztof Moraczewski s. 111-124
Dyskusja o świecie przygodnym Krzysztof Moraczewski Andrzej Szahaj (aut. dzieła rec.) s. 191-196
Profesor Jerzy Kmita (1931-2012) Krzysztof Moraczewski s. 207-210